Permanente jobordninger

De permanente jobordninger er dem, som flygtningen kan modtage, når vedkommende ikke kan opnå en ordinær ansættelse gennem opkvalificering eller afklaring.

Fleksjob

For flygtninge, som vurderes at have en varig nedsættelse af arbejdsevnen, kan der tilbydes et fleksjob. Det er en betingelse, at arbejdsevnen er nedsat i en grad, der ikke gør det muligt at opnå fuldtids- eller deltidsansættelse uden økonomisk hjælp fra kommunen.

Tanken er, at arbejdsgiveren betaler løn for den arbejdsindsats, flygtningen kan præstere, og kommunen kompenserer arbejdsgiveren økonomisk for den tabte arbejdsfortjeneste.

Kommunens tilskud til arbejdsgiveren udgør 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige løn. Hvorvidt flygtninge modtager løn for fuldtidsarbejde eller deltidsarbejde afhænger af, om vedkommende som sit seneste job har haft et fuldtids- eller deltidsarbejde. Flygtningen kan også selv vælge deltidsansættelse. I fleksjob på deltid kan der ikke modtages supplerende offentlige ydelser.

Ansættelse i fleksjob er tidsubegrænset.

Flygtninge, der er vurderet som egnet til fleksjob, kan i visse tilfælde vælge at deltage i uddannelse i op til 6 ugers varighed, mens de venter på ansættelse.

I visse tilfælde kan der ydes tilskud til transport, arbejdsredskaber og mindre kurser.
LAB, Kap. 13, § 69-75
 

Job med løntilskud til førtidspensionister

For flygtninge, som er førtidspensionister og har behov for en mindre arbejdsmæssig aktivitet, kan der tilbydes job med løntilskud. I denne type job udfører flygtningen en beskeden arbejdsopgave.

Lønnen aftales mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren i samarbejde med den faglige organisation. Den kan godt være mindre end mindstelønnen inden for området. Der er ingen krav til arbejdstid eller ansættelsesforholdets længde.

LAB, Kap. 12, § 51-53, 57,59-60,62-65,67-68
 

Læs mere
retsinformation.dk og CABI's hjemmeside kan du læse mere om de forskellige jobordninger.

Du kan finde relevante blanketter på Jobnet og KL's hjemmeside.

På CABI´s hjemmeside kan du også læse mere om reglerne for fleksjob og andre bestemmelser, der kan have betydning for personer i fleksjob.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge
OASIS

Sidst opdateret 11/9/2017