Pædagogiske aktiviteter

"Projekt Skoleparathed" forbereder socialt udsatte to-sprogede børn til skolestart ved at styrke deres kompetencer gennem leg og musik. Få mere viden gennem inspirationsfilm fra børnegrupperne.
 
 

Flygtningebørn - virkningsfulde indsatser. Forskningsregistrant om psykosociale interventioner for børn og unge med flygtningebaggrund Dansk Flygtningehjælp 2011

 

Projekt Fokuseret PTSD-indsats har produceret to film, hvor drenge på 10-14 år fra Gellerup lærer om at håndtere følelser og adfærd.

Det pædagogiske miljø er ikke et terapeutisk miljø. Men der kan tilrettelægges pædagogiske aktiviteter, som støtter børnene i at få øje på ressourcerne både i sig selv og omkring dem (i familien), og som hjælper dem med at agere i deres følelsesmæssige verden.

Pædagoger er relationsarbejdere, og derfor sker det, når man arbejder med emner som følelser og identitet, at børn fortæller om svære oplevelser, for eksempel et familiemedlem, barnet har mistet. Her er det vigtigt at lytte til barnet og rumme dets oplevelser, følelser og reaktioner, men ikke at påtage sig opgaver, der ligger uden for pædagogens eget ekspertisefelt. Det er ikke pædagogens opgave at tilbyde samtaleterapi eller diagnosticere problemet. Det er heller ikke pædagogens opgave at vurdere, hvornår et barns hovedpine, mavepine eller andre smerteklager er mere eller mindre alvorlige. Her skal du gøre gavn af relevante samarbejdspartnere.

Aktiviteterne, som præsenteres her, skal ses som øvelser, der kan anvendes i den almindelige dagligdag med børnene. Formålet med dem er, at de kan understøtte samtaler med børnene om det, som er betydningsfuldt i deres liv. Nogle af aktiviteterne understøtter børnene i at blive bevidste om deres følelser, så de kan skelne mellem forskellige typer af følelser. Andre aktiviteter handler om betydningen af at være bevidst om sin identitet og det netværk, barnet har omkring sig. Aktiviteterne skal således ikke ses som nogle, der på forhånd tager udgangspunkt i svære problematikker. Men dukker de op, er det vigtigt at identificere, hvis der er tale om en problemstilling, som er tung for barnet, og som kræver, at der henvises videre.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder

Nana Folke, Dansk Flygtningehjælp

Sidst opdateret 6/9/2017