Pædagogisk personale

I teksterne i menuen til venstre kan du som lærer, pædagog eller sproglærer få inspiration til, hvordan det pædagogiske arbejde kan tilrettelægges for at støtte op om børn og voksne, som har traumer inde på livet.

Traumer i familien kan påvirke flygtningebørns indlæring og evne til at omgås andre børn og kan dermed blive en pædagogisk udfordring. Teksterne giver baggrundsviden, som kan være med til at skærpe blikket for, om barnets indlæringsvanskeligheder eller adfærdsvanskeligheder eventuelt kan skyldes traumer i familien. Og de giver et bud på, hvordan lærere og pædagoger kan møde flygtningebørnene med den forudsigelighed, sturktur og tryghed, de så fundamentalt har brug for men ikke nødvendigvis får derhjemme.

Også lærere på sprogskoler kan opleve deres faglighed blive udfordret af kursister, der har traumer. Traumer påvirker evnen både til at koncentrere sig og lære nyt, ligesom udfordringerne knyttet til livet i eksil kan tappe af den energi, der skulle bruges til at lære dansk. Teksterne beskriver, hvordan de pædagogiske rammer og redskaber kan tunes ind til denne målgruppe.

Sidst opdateret 5/9/2017