Modtagearbejdet

  Den gode modtagelse af flygtninge i kommunerne Integrationsministeriet 2011

Forskning viser, at stressfulde oplevelser i eksiltilværelsen har stor betydning for flygtninges psykiske helbred. Det kan ikke undgås, at flygtninge føler sig overveældede af de mange nye informationer, nye boligforhold etc. Men en god modtagelse kan hindre nogle af de oplevelser, som kan virke stressende, når man er nytilkommen i kommunen.

Organiseringen af modtagearbejdet foregår meget forskelligt fra kommune til kommune. En af udfordringerne er, at arbejdet omfatter en række forskellige love (integrationslov, aktivlov og servicelov), der går på tværs af forskellige afdelinger i kommunen (for eksempel jobcenter og børne- og familieafdeling).

For at imødegå udfordringerne er det derfor vigtigt, at hver enkelt kommune er skarp på organiseringen af faserne i modtagearbejdet lige fra forberedelsen, overgangen fra asylcenter til kommune og selve modtagelsen. Herunder er det som børnesagsbehandler særligt vigtigt at skabe en struktur, hvor børne- og familieafdelingen også kommer i kontakt med familierne og finder ud af om, der måtte være børn i familien, som har brug for at få tilbud efter servicelovens regler om særlig støtte. Det kunne for eksempel være, at familien ville have godt af støttekontaktpersoner eller fritidstilbud til børnene. 

I Varde Kommune har de nedsat en fordelingsgruppe, der udpeger et ’Familiens team’, som skal sørge for koordinering og formidling omkring modtagelsen af en enkel familie. Teamet modtager informationer fra flygtningekonsulenten fra psykiatri og voksenservice om den enkelte familie. Herefter afholdes der møde i teamet med flygtningekonsulenten om koordinering af opgaven. På mødet finder Familiens team ud af, hvem der skal fortsætte i teamet for den konkrete sag og hvor længe, samt hvem der skal være tovholder.     

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Lisbeth Anker, socialrådgiver, Frederiksberg Kommune
Pia Fredsgaard, sundhedsplejerske, Varde Kommune

Sidst opdateret 12/9/2017