Læger

Børn i flygtningefamilier bliver præget af forældrenes traumer. Læs mere under Børn og traumer

Teksterne i menuen til venstre præsenterer viden om de særlige forhold, der gør sig gældende i lægers arbejde med traumatiserede flygtninge og indvandrere.

De nærmeste pårørende og i særdeleshed børn vil lide under de vidtrækkende hensyn og den manglende forudsigelighed, psykotraumerne fører med sig, når en eller flere i familien har svære psykiske traumer.

Man taler i denne forbindelse om en sekundær traumatisering, der også er beskrevet som negativ social arv i litteraturen.

Behandling af de sværere traumatiserede torturoverlevere kræver ofte tværfaglig indsats med en kombination af medicin, fysiske øvelser, undervisning og samtaler. Den medikamentelle behandling er således ofte et supplement til psykoterapi og fysioterapi.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark

Kilder

Læge Lise Worm, DIGNITY

Sidst opdateret 1/9/2017