Kulturel spørgeguide

Den kulturelle spørgeguide er et arbejdsredskab, som kan anvendes af alle faggrupper, og som er tænkt som en hjælp til at:

  • udforske patientens kulturelle, religiøse og sociale baggrund og den betydning, som disse elementer har for patienten
  • udforske patientens sygdomsopfattelse og -udtryk
  • optimere vurdering af, om en adfærd eller et symptom er kulturelt eller patologisk funderet
  • få viden om patientens forventninger til behandlingen
  • styrke patientens identitet ved at se andre sider af patientens liv
  • skabe en anerkendende og tillidsfuld kontakt og behandlingsalliance

Spørgeguiden, som er omfattende, skal ses som en inspiration, hvor spørgsmålene kan omformuleres, så de falder godt for dig – og passer til den patient, du taler med.

Den kulturelle spørgeguide er udviklet til brug i psykiatrien, men kan naturligvis også anvendes i somatikken, hvor du kan ændre spørgsmålene, så de svarer til den kontekst, du arbejder i.

Redaktion

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Kilder og Litteratur

Sidst opdateret 10/2/2016