Konsultation

Traumer og kulturforveksling

"Jeg har ofte i hospitalsjournaler set oplagt patologisk adfærd omtalt som: "Det er nok kulturelt betinget " eller set adfærd, der i hjemlandet er normal, omtalt som patologisk.
Mange behandlere lader sig tilsyneladende forvirre så meget af de mange umiddelbart uforståelige elementer i patientens tilstand, at de mister overblikket." (Transkulturel Psykiatri, Christian Nørregaaard s. 324)

Relation i konsultationen

Grundlæggende betingelser som tillid og sikkerhed er essentielle for ethvert læge-patientforhold. Men de er ofte ikke til stede, når det drejer sig om traumatiserede patienter i almindelighed og torturoverlevere i særdeleshed, der er kommet til Danmark på baggrund af flugt.

Selvom personen er kommet til et sikkert land, kan der være mange grunde til, at vedkommende ikke kan oparbejde en tryghedsfølelse her i landet.

Usikkerheden hos patienten kan bl.a. vise sig ved afvigende adfærd og manglende samarbejdsvilje under konsultation og kan nemt forvekles med kulturbetingede reaktionsmønstre hos patienten.

Samtidig er det er en kendsgerning, at sygdomme beskrives meget forskelligt fra kultur til kultur, hvilket kan vanskeliggøre den diagnostiske proces for lægen i arbejdet med patienter fra andre kulturer.

En forveksling af traumereaktioner med manglende samarbejdsvilje betinget af kultur kan medvirke til at skabe et klima af gensidig skepsis mellem læge og patient.

Et sådant klima kan hos en traumatiseret person, der i forvejen optræder meget tilbageholdende, mange gange forstærke mistroen til lægen.

For at få klarhed over de forhold, der kan have ført til en traumatisering og det medfølgende sygdomsbillede, kan det være en forudsætning at iværksætte:

Anamnese evt. over flere gange, om nødvendigt med assistence af tolk

  • Fysiurgisk specialundersøgelse
  • Neurologisk undersøgelse
  • Øre-næse-hals undersøgelse
  • Tandlægeundersøgelse

Det kan være hensigtsmæssigt, hvis konsultationen ligger sidst på dagen, da det giver mere ro, hvis der ikke er et fyldt venteværelse. Til sidst skal det bemærkes, at det er særdeles vigtigt både for patienten og eventuel familie at sætte fokus på de psykologiske og sociale følger, som traumerne ofte har for de nære sociale sammenhænge.

Her tænkes især på, at svær traumatisering kan medføre nedsat funktionsniveau svarende til niveauet hos patienter med psykotiske lidelser, hvorfor de nære pårørende og i særdeleshed børnene er udsatte for overlast - herunder sekundær traumatisering.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark

Kilder og litteratur

Læge Helena Galina Nielsen

Kommunikation og tolkning i det diagnostiske og terapeutiske arbejde med fremmesprogede patienter / Nørregaard, Christian, pp. 313-331
I: Transkulturel psykiatri / Alberdi, Francisco (red), Nørregaard, Christian (red); Katrup, Marianne (red); Kristensen, Majken (red). København : Hans Reitzels Forlag, 2002

 

Sidst opdateret 1/9/2017