Kommunikation

Sygepleje handler om kommunikation, om at være nysgerrig, lytte og aflæse patientens signaler. Hvis du ikke forstår betydningen af det, du ser eller hører, så spørg patienten i stedet for at drage forhastede konklusioner med mulige misforståelser og mistillid til følge.

Det er vigtigt at spørge patienten om, hvad lige netop hans kultur og baggrund betyder for ham i relation til hans sygdom og jeres samarbejde. Samtidig er det vigtigt at fortælle patienten om planer for undersøgelser, behandling og plejeopgaver. På den måde bliver patienten medinddraget og får så meget kontrol i situationen som muligt. Patienten har i fængslet oplevet kontroltab i ekstrem grad og kan reagere voldsom, hvis han igen oplever, at der bliver bestemt over ham og gjort noget ved ham, uden at han er informeret og har givet sin accept.

Patienten, der lider af PTSD, er i en konstant stresstilstand. Når du taler med patienten skal du være opmærksom på, at patienten kan have koncentrationsbesvær, og derfor ikke hører alt, hvad du siger. Derfor er det en god idé, at du

  • er tålmodig og giver dig god tid,
  • fortæller, hvad der skal ske og hvordan,
  • gentager informationen flere gange, gerne på forskellige tidspunkter,
  • tjekker, om patienten har hørt og forstået, hvad du har sagt,
  • giver tid til spørgsmål,
  • giver plads til patientens reaktioner på informationen,
  • udleverer information på skrift hvis muligt.

Tværkulturel sygepleje handler om at udvikle en kulturel sensitivitet, en særlig nysgerrighed og åbenhed for at forstå patientens kulturelle baggrund, og hvad det betyder for lige netop denne patient.    

Redaktion

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Kilder og littteratur

Sidst opdateret 10/2/2016