Kilder og litteratur

Reform af fleksjob og førtidspension : sammenlign lovgivning 2012 med ændringer pr. 2013. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, CABI,  2012

Arbejdsevnemetode : dialog og samarbejde. Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2002.

På kanten af arbejdsmarkedet : spørgsmål og svar om indsatsen : pjec til beskæftigelsesmedarbejderen. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, CABI, 2005.

Få tilskud til en mentor – det ender med at blive en god investering. Landsorganisationen i Danmark; Dansk Arbejdsgiverforening; KL; Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration; Arbejdsmarkedsstyrelsen, 2006.

Rørt, ramt og rystet : supervision og den sårede hjælper / Bang, Susanne. Gyldendal, 2008

Målrettede jobforløb for udsatte grupper af start- og kontanthjælpsmodtagere :  13 beskrivelser af eksempler på virkningsfulde, målrettede jobforløb : tilgange og metoder, redskaber, forløbsbeskrivelser, organisering og samarbejde, resultater og fremdriftskræfter. Arbejdsmarkedsstyrelsen. Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats, CABI, 2006.

Mental health and health-related quality of life in tortured refugees / Carlsson, Jessica M.  Ph.D. Thesis, University of Copenhagen. Faculty of Health Sciences : RCT,  Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims, 2005

Jobkonsulentens samarbejde med virksomhederne – et spørgsmål om tillid : Projekt Virksomhedsrettet Integration. Dansk Arbejdsgiverforening; Kommunernes Landsforening; Landsorganisationen i Danmark,  2005. - Gode ideer 3.

Mentoren – når du skal være mentor for en ny kollega : Projekt Virksomhedsrettet Integration. Dansk Arbejdsgiverforening; Kommunernes Landsforening; Landsorganisationen i Danmark,  2006. - Gode ideer 5

Integration uden omveje : erfaringer med kompetenceafklaring for flygtninge og indvandrere. Dansk Flygtningehjælp, 2004.

Flygtninge med traume : finansiering af den beskæftigelsesrettede indsats. Dansk Flygtningehjælp, 2006.    

Vejen til arbejdsmarkedet – når flygtninge har traumer. Dansk Flygtningehjælp, 2006.

Mentor i beskæftigelsesindsatsen / Finkelstein, Jens; Kristensen, Anders K. Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut. - FOKUS-NYT 28, 2004

I voldens kølvand : psykiske traumer og deres heling / Herman, Judith Lewis. Hans Reitzels Forlag, 1995.

Integrator : erfaringer med integration af mennesker med nedsat funktionsevne på arbejdsmarkedet.  MarselisborgCentret, 2002.

Rehabilitering i Danmark : hvidbog om rehabiliteringsbegrebet.  Rehabiliteringsforum Danmark; MarselisborgCentret; Socialministeriet, Den Almindelige Danske Lægeforening; Kræftens Bekæmpelse; Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet; Ergoterapeutforeningen; Danske Fysioterapeuter; Dansk Sygeplejeråd, 2004.

Family, activity and stress reactions in exile / Sveaas, Nora; Lie, Birgit; Eilertsen, Dag Erik
Community, work and family 7(3), 327-350, 2004

Traumatiserede flygtninge og socialt arbejde / Svendsen, Grete. Dansk Flygtningehjælp, 2001

Kompetenceafklaring af flygtninge med skader efter tortur og traumer, Videnscenter Midt-Vest, 2006.

Kompetenceafklaring - er en ny chance til alle. Videnscenter Midt-Vest, 2006.

Sidst opdateret 25/5/2016