Kilder og litteratur

Kilder

Marianne Østerskov, psykiatrisk sygeplejerske og supervisor. Videnscenter for transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Lone Jacobsen, sygeplejerske og psykoterapeut.  DIGNITY

Litteratur

Annual report : the state of the world's human rights / Amnesty International
Den nyeste udgave kan downloades fra Amnesty Internationals hjemmeside

At overleve vold - om psykisk traumatisering, mestring og behandling / Jørgensen Ulrik;  Matiasen Stephen S. (red.)
Klim : Århus, 1998. 261 sider

Billeddiagnostik i udredning af torturofre / Modvig Jen;  Amris Kirstine
Ugeskrift for læger 163(33), 4328-4332, 2001

Krop og religion : Kulturværdier og religion i plejen af den etniske ældre / Ehlers, Anne; Mandrup, Grethe Hjul
Århus : Stiftsudvalget for kristendom og islam, 2009. - 140 sider

Listening for the sound of silence : a nursing consideration of caring for the politically tortured / Racine-Welch Twilla ; Welch Mark

Medical investigation and documentation of torture : a handbook for health professionals / Peel, Michael;  Lubell, Noam; Beynon, Jonathan
Colchester : University of Essex. Human Rights Centre, 2005. - 122 sider
Download Medical investigation and documentation of torture

Mødet med torturoverleveren på en hospitalsafdeling : identifikation af torturoverleveren - opbygning af tillid i relation til torturoverleveren / Andersen,  Ronnie Siegumfeldt
Århus : Sygeplejeskolen i Århus, 2003. - 52 sider

Narrativ praksis  / White, Michael
København: Hans Reitzels Forlag, 2006

Sygepleje til den sindslidende med anden etnisk baggrund / Østerskov, Marianne
I: Psykiatrisk Sygepleje : Lærebog for sygeplejestuderende,  229-251
København : Munksgaard,  2011

Torturoverlever- traume og rehabilitering / Jacobsen, Lone; Smidt-Nielsen,  Knud
København : Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, 1996 - 153 sider.

War violence, trauma and the coping process : armed conflict in Europe and survirvor response / Arcel, Libby Tata  (red)
København : International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) : University of Copenhagen. Institute of Clinical Psychology, 1998. - 398 sider

Sidst opdateret 4/9/2017