Jobformidling

Gode råd om jobformidling

For dig, der har til opgave at bringe flygtninge ud på en arbejdsplads, har vi her samlet en række gode råd, som du kan lade dig inspirere af.

Handlingsparat

Det er vigtigt, at du laver en klar aftale, som både virksomheden og flygtningen forstår. Det kan du gøre ved at sikre, at flest mulige fakta om virksomhedspraktikken (eller andet tilbud) er på plads, inden den starter.

Mødetider, transport til arbejdspladsen, pausetider, praktikkens længde, kontaktperson på virksomheden, skånebehov, lovgivning med videre er sådanne fakta.

Det er mindst lige så vigtigt at kunne skabe handling. Du må således gøre op med dig selv, hvornår behovet for handling er størst, og hvornår behovet for fakta er størst.

For meget snak betyder, at vejen mod aktiv deltagelse på en arbejdsplads kan forekomme for lang, mens for hurtig handling kan føre til unødvendige nederlag og barrierer for både virksomhed og flygtning.

Det er op til dig, hvornår den rette balance er opnået og handlingen kan sættes ind.

Klar arbejdsdeling

En god tommelfingerregel er, at administrationen af kommunale ordninger er kommunens, ikke virksomhedens ansvar.

Du bør så vidt muligt sørge for at varetage udfyldelse af blanketter. Derfor er det en god ide at lave en tjekliste med punkter, som skal afklares med virksomheden i forbindelse med indgåelse af aftale. Listens punkter kan du herefter skrive i blanketterne.

Det er også en god idé at lave en forventningsafstemning. Her skrives for eksempel tre forventninger til samarbejdet fra flygtningens, fra virksomhedens og fra din side af. Forventningsafstemningen bruges i forbindelse med opfølgningsbesøg.

Her kan forventningerne justeres, bekræftes eller afkræftes.

Tæt opfølgning

Vær til rådighed med meget kort varsel for både flygtningen og virksomheden. Der opstår ofte udfordringer i samarbejdet, som kræver en hurtig reaktion.

Handler det om samarbejdsproblemer på virksomheden, bør du kunne rykke ud til virksomheden samme dag eller senest dagen efter. Det er afgørende i hvert fald at reagere telefonisk på en henvendelse fra den ene eller anden part med det samme.

I forbindelse med samarbejde med virksomheder bør der aftales hyppige opfølgningsmøder på virksomheden, for eksempel en eller flere gange om ugen.

Det er selvfølgelig altid en individuel afvejning fra jobformidlerens side, men hellere tage en gang for meget ud på virksomheden frem for en gang for lidt. Et virksomhedsbesøg, hvor alt er i orden, behøver ikke tage mere end fem minutter.

Én kontaktperson og koordinator

Det er ofte gentaget, at én kontaktperson i kommunen er at foretrække, og det er med god grund:

Jobformidling kræver stringens og klare svar.

Når virksomheden eller flygtningen henvender sig til kommunen, skal de præcist vide, hvem de kan rette deres spørgsmål eller kommentarer til, og hvem der er den ansvarlige person for jobformidlingen. Det er for sikre, at parterne hurtigt og tydeligt kan få kompetent svar på deres henvendelse.

En koordinerende jobformidler skaber tryghed og sikrer, at motivationen ikke forsvinder i kommunalt bureaukrati.

Ressourcer og skånehensyn

Du bør i klare vendinger informere arbejdsgiver om flygtningens ressourcer og eventuelle skånehensyn.

Samtalen om skånehensyn kan betragtes som en konstatering af, at visse arbejdsopgaver ligger uden for flygtningens evner og, at visse hensyn kan være nødvendige at tage fra virksomhedens side. Det kan sammenlignes med, at personer med dårlig ryg ikke skal udføre tunge løft.

Undgå så vidt muligt at forklare årsager til skånehensyn, men konstatér, at flygtningen for eksempel har brug for tydelige arbejdsinstrukser eller at kunne holde en spontan pause, hvis han eller hun skulle få et angstanfald.

Det er mindst lige så vigtigt at hjælpe flygtningen til at viderebringe et billede af sig selv, der som alle andre har interesser, erfaringer og kompetencer. Det er den ressourcefyldte side af flygtningen, som danner grobund for et længerevarende samarbejde og eventuel ansættelse på virksomheden.

Derfor er det afgørende at få flygtningen til at fremstå, som alt andet og meget mere end sine eventuelle fysiske eller psykiske lidelser.

Læs mere

CABI's hjemmeside kan du få flere gode råd til jobformidlingen.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge
OASIS
 

Sidst opdateret 11/9/2017