Formidlingsmetoder

Det er svært for nogle mennesker at huske mundtlige beskeder, og hvis man er analfabet, er skriftlige informationer uden værdi. Sundhedsplejersken har derfor mere gennemslagskraft, hvis formidlingsformen udvides, så flere sanser modtager budskabet. Når forskellige formidlingsmetoder benyttes, trænger budskaber meget bedre igennem, end hvis der kun bruges én formidlingsform. Det kan man gøre på forskellige måder, for eksempel:

  • Dialog i form af forklaringer og drøftelse af udvalgte emner
  • Gentagende dialog, for eksempel: ”Jeg forstår det, du lige har sagt, sådan…”
  • Skriftligt materiale (på det relevante sprog). For eksempel har sundhedsstyrelsen lavet en række materialer om sundhed på forskellige sprog, som alt afhængig af problematikker kan være relevante for familien.
  • Visualisering: videomateriale, billeder eller konkrete ting (for eksempel madvarer eller påklædningsgenstande)
  • Kropssprog: Vær tydelig og understøt med kroppen det budskab, du formidler.
  • Små pauser: Tag eventuelt en pause, hvis I er ved at køre fast, og genoptag så tråden.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 10/2/2016