Flashbacks

Pludselig kan patienten opleve flashback, hvor han fx kan gå i angrebsposition, råbe op eller blive fjern. Som sygeplejerske skal du blive hos patienten og optræde roligt:

  • tal roligt til patienten, og mind ham om, hvor han er, og at du passer på ham
  • bed patienten om at se på dig eller at trykke dig i hånden, for at få ham tilbage til 'her og nu'
  • vejled patienten i at trække vejret stille og roligt
  • styrk patientens egenkontrol så meget som muligt i situationen
    • fortæl i detaljer, hvad der skal ske
    • spørg til, hvad patienten har brug for

Vær opmærksom på patientens blufærdighed i relation til operation og undersøgelser. Det kan fx være grænseoverskridende og angstprovokerende for patienten at skulle have tøjet af og for en kvinde tillige at skulle have sit tørklæde af. Det kan minde patienten om overgreb. Lad patienten selv tage så meget af som muligt.

I dagene inden operationen kan du bede patienten om at finde et sted i fantasien eller fra virkeligheden, som er trygt for ham. Bed ham om at beskrive stedet så detaljeret som muligt inklusiv lyde, dufte og farver. Fortæl patienten, at han kan vende tilbage til dette sted, når han oplever, at situationen bliver utryg for ham.

Du kan også lave enkle afspændingsøvelser, som ofte giver patienten megen ro og samtidig smertelindring. Se afsnit om behandling af fysioterapeuter.

Redaktion

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 16/2/2016