Finansiering


Finansiering af integrations- og beskæftigelsesindsatsen
 

Her får du et overblik over de statstilskud og refusioner, kommunen kan få i forbindelse med integrations- og beskæftigelsesindsatsen.

Grundlæggende er det en økonomisk fordel for kommunen at bringe flygtninge i uddannelse og beskæftigelse, da staten betaler langt mere for en aktiv indsats end for passiv forsørgelse.

Grundtilskud og udligningsbeløb

Uanset om flygtningen er aktiv på arbejdsmarkedet eller ej, modtager kommunen et grundtilskud fra staten i henhold til Integrationsloven. Grundtilskuddet bliver opgjort pr. person pr. måned.

Herudover modtager kommunen et årligt udligningsbeløb pr. udlænding, som også ydes ud over den treårige integrationsperiode.

Refusion i aktive og passive perioder

Når kommunen iværksætter aktiviteter for flygtninge under introduktionsprogrammet, stiger refusionen fra staten betragteligt. Det er aktiviteter som danskuddannelse, vejledende og opkvalificerende forløb, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.

Det samme gælder for flygtninge, der ikke længere er under introduktionsprogrammet, men som flyttes fra passiv til aktiv under Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Udgifter til hjælp i særlige tilfælde (som særlige forløb og psykolog mv.) kan kommunen også modtage en høj refusion til i henhold til integrationsloven. 

Resultattilskud

Særligt for personer under introduktionsprogrammet yder staten resultattilskud til kommunen.

Hvis flygtningen er kommet i ordinær beskæftigelse eller er startet på en kompetencegivende uddannelse inden for rammen af det treårige introduktionsprogram og har fastholdt dette i en sammenhængende periode af seks måneder, udløser det et resultattilskud fra staten. Hvis den stabile beskæftigelse ikke opnås, bortfalder resultattilskuddet.

Hvis flygtningen har bestået sin danskprøve i løbet af introduktionsprogrammet, udløser det også et resultattilskud.

Det er værd at bemærke, at alle tre tilskud (beskæftigelse, uddannelse og danskprøve) kan hjemtages for den samme flygtning.

Læs mere

Du kan læse mere om finansieringen af kommunernes integrationsindsats på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.

KL's hjemmeside kan du læse mere om finansiering af udgifter efter integrationsloven.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Oasis

Sidst opdateret 16/11/2018