Familiens behov

Efter år med turbulens har flygtningefamilier mest af alt brug for at opleve fysisk og psykisk sikkerhed. Forskning fastslår, at vilkårene i eksil spiller en stor rolle for familiens psykiske helbred. Ophold, egen bolig, stabile økonomiske forhold og en struktureret meningsfuld hverdag er nogle af de faktorer, der kan modvirke et dårlig psykisk helbred. Det er afgørende vigtigt at: 

  • familien genvinder så høj grad af kontrol over eget liv som muligt
  • familien genetablerer netværk uden for kernefamilien
  • forældrene i en eller anden grad deltager i sprogindlæring og beskæftigelse
  • at forældrene får kendskab til børne- og ungdomslivet i Danmark
  • at forældrene får viden om posttraumatiske stress symptomer hos både børn og voksne
  • At forældrene får hjælp til at styrke deres rolle som forældre

Børnene i flygtningefamilierne har mest af alt brug for:

  • at gøre sig en række nye erfaringer om, at også andre voksne, for eksempel pædagoger og lærere, er i stand til og villige til at se og høre samt beskytte dem
  • at opleve tryghed og struktur samt kontinuitet og forudsigelighed i hverdagen
  • aktiviteter og leg for at kunne indgå i den sociale sammenhæng med andre børn

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Grete Svendsen, socialrådgiver
Dansk Flygtningehjælp 2011: Flygtningebørn - virkningsfulde indsatser. Forskningsregistrant om psykosociale interventioner for børn og unge med flygtninge baggrund

Sidst opdateret 12/9/2017