Diagnoser

PTSD- og DESNOS-diagnoserne er de hyppigst anvendte diagnoser i den lægefaglig tilgang til behandling af svære psykiske traumer blandt flygtninge og indvandrere.

PTSD er forkortelse for WHO-standarden posttraumatisk belastningsreaktion, der indgår i WHO-diagnosesystemet ICD-10.

DESNOS er en forkortelse for Disorders of extreme stress not otherwise specified. DESNOS er en standard, som indgår i det amerikanske diagnosesystem DSM-IV.

"Den posttraumatiske lidelse er på en gang en psykologisk og en biologisk lidelse.

Kroppen er i et kronisk alarmberedskab. Personen kan ikke længere skelne mellem farlige og ufarlige stimuli. De traumatiske erindringer generaliseres til at omfatte en mængde uskyldige stimuli, som med et øjebliks varsel kan udløse en panikreaktion: En lyd på gaden. Et barns råben. En uskyldig berøring. Et tonefald. Der er ingen ende på muligheder for igen at blive højaktiveret, og reaktionerne kan oftest ikke forudses.

Forskningen viser i dag, at den udpining, der sker af systemet, har den virkning, at celler ødelægges, og områder af basale hjernestrukturer dør. Dette kan være medvirkende til symptomer som koncentrationsbesvær og dårlig hukommelse samt manglende impulskontrol." (www.oasis-rehab.dk)

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark

Kilder og litteratur

PTSD - en psykologisk og neurobiologisk lidelse, http://www.oasis-rehab.dk/index.php?id=501

Sidst opdateret 1/9/2017