Diagnosekriterier for PTSD

Vurdering af PTSD-symptomer sker ud fra diagnosesystemerne ICD-10 og DSM-IV.

ICD-10

ICD-10 er et diagnosesystem udformet af WHO og står for International Classification of Deseases. ICD-10 anvendes i det danske sundhedssystem.

ICD-10 diagnoser, som dækker målgruppen ved de specialiserede behandlingstilbud, vil hyppigt være:
• F 43.0 Akut belastningsreaktion
• F 43.1 Posttraumatisk belastningsreaktion
• F 43.2 Tilpasningsreaktion
• F 62.0 Personlighedsændring efter katastrofeoplevelse
• F 44 Dissociative tilstande eller forstyrrelser (konversionstilstande)
• F 45 Somatoforme tilstande
• F 23.x1 Akutte og forbigående psykoser. Se ICD-10 diagnoselisten
• F 34.1 Dysthymi

Klienterne vil også hyppigt falde ind under DSM-IV kriterierne for PTSD og DESNOS-kriterierne.

DSM-IV

DSM-IV er det amerikanske diagnosessystem udformet af the American Psychiatric Association (APA) og står for Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition.

I DSM-IV diagnosekriterierne indeholder definitionen på traume både objektive og subjektive aspekter.

De objektive aspekter ved traume er observerbare og målbare af andre (hvordan en begivenhed ser ud udefra), og de subjektive aspekter indeholder personens individuelle indre oplevelser (hvordan begivenheden føles og bearbejdes indvendigt).

For at opfylde diagnosekriterierne må personen have et bestemt antal symptomer fra hver kategori.

I DSM-IV defineres en traumatisk begivenhed som en, i hvilken personen oplevede eller var vidne til en begivenhed, som indebar aktuel eller truende død eller alvorlige skader eller en trussel mod egen eller andres fysiske integritet (den objektive del), og som indebar intens frygt, hjælpeløshed eller rædsel (den subjektive del).

Traumatiske begivenheder er ud fra denne definition sammenfaldet mellem de objektive og de subjektive kriterier.

Generelle principper

Af disse definitioner kan man udlede de to afgørende generelle principper:

• Den subjektive erfaring og oplevelse af de objektive begivenheder konstituerer traumet.
• Årsagerne kan ikke udledes af symptomerne. Ikke alle symptomer kommer fra traumet.

Diagnosesystemernes ensartede og fælles beskrivelse af symptomer er uundværlig, når vi skal kommunikere mellem og på tværs af faggrupper. De siger imidlertid ikke noget entydigt om funktion, struktur og behandlingstype.

Komorbide diagnoser

Hyppige komorbide diagnoser er angstlidelser, depression, misbrug, Obsessive Compulsive Disorder (OCD), Borderline personality disorder (BPD) og Antisocial personality disorder (ASPD).

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark

Sidst opdateret 1/9/2017