Det første møde

Det er vigtigt at skabe et trygt rum som grobund for en tillidsvækkende kontakt ved det første møde med patienten. Det kan være i form af en forsamtale i rolige og uforstyrrede omgivelser.

De fleste flygtninge vil ikke umiddelbart give udtryk for deres angst og fortælle om, at de har været udsat for traumer, herunder tortur, fordi det ofte er skamfuldt for dem.

Som sygeplejerske er det vigtigt at vide, om patienten lider af Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) for at kunne give en optimal pleje og behandling uden unødig angst og flashbackoplevelser for patienten. Her kan du læse om PTSD-diagnosen

Ved diagnosen PTSD kan patienten have symptomer som flashbacks, hvor han genoplever traumet/torturen i vågen tilstand. Disse flashbacks kan fremprovokeres af oplevelser, der minder om traumet. Det kan være lyde, lugte og forskellige former for berøring af eller stik i huden; alt sammen fænomener, der kan forekomme på hospitalet, hos konsultationssygeplejersken eller ved besøg af primærsygeplejersken.

Redaktion

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Kilder og litteratur

 

Sidst opdateret 4/9/2017