Beskæftigelsesmedarbejder

Få inspiration til at hjælpe flygtninge med traumer i arbejde:

Traumatiserede i beskæftigelse
Center for tosprogethed og interkulturalitet (2010)

En plads i arbejdslivet. Når psykisk sårbare flygtninge og indvandrere skal i arbejde
Videnscenter for Socialpsykiatri (2009)

KUR-modellen. Job og rehabilitering for flygtninge med traumer Dansk Flygtningehjælp (2009)

Det kan ofte lade sig gøre med målrettet støtte at hjælpe flygtninge med traumer til et liv på arbejdsmarkedet – enten på ordinære vilkår eller i et støttet job. Det forudsætter, at der tages hensyn til flygtningens særlige situation.

I menuen til venstre kan du som beskæftigelsesmedarbejder læse om

  • Psykiske traumer og deres betydning for flygtningenes muligheder for at komme i arbejde
  • Beskæftigelsestilbud, jobordninger og finansiering
  • Konkrete råd om jobformidling af flygtninge med traumer
  • Hvordan du kan passe på dig selv som professionel hjælper.

Teksten henvender sig til sagsbehandlere og jobkonsulenter i jobcentre, der er i kontakt med traumatiserede flygtninge. Også medarbejdere i aktiverings- og rehabiliteringsteams og -tilbud kan have glæde af teksten.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge
OASIS

Sidst opdateret 11/9/2017