Behandlingsmuligheder


I filmen At leve med traumer fortæller fem flygtninge blandt andet om deres oplevelse af behandling

Få et overblik over behandlingstilbud til flygtninge med traumer under Henvisningsmuligheder

Nogle børn - måske de fleste - som vokser op i en traumatiseret flygtningefamilie, falder til ro og udvikler sig normalt i takt med, at forældrene får det bedre, og der bliver ro om familiens situation. Andre har behov for særlig støtte, f.eks. i form af behandling hos et af de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer, en privatpraktiserende psykolog eller i det psykiatriske system.  

Underretninger om, at et barn ikke trives i daginstitution eller skolen, skal en børnesagsbehandler reagere på. Hvis børnene kommer fra familier med flygtningebaggrund, er der yderligere grund til at være opmærksom. I første omgang ved at tale med forældrene om de ændringer, der er sket i barnets adfærd:

  • Er barnet blevet mere trist og indadvendt?
  • Klarer barnet sig dårligere fagligt?
  • Tager barnet ingen venner med hjem eller går ikke til børnefødselsdage?
  • Reagerer barnet voldsomt og aggressivt i små konflikter?
  • Omgås han eller hun i grupper som er involveret i kriminalitet?
  • Er der grænseovertrædende eller begrænsende adfærd?
  • Er der tegn på fysisk eller psykisk vold?

Behandling kan være en god idé, hvis børn i flygtningefamilier har så svære symptomer, at deres velfærd og udvikling er truet, eller hvis forældrene ikke har registreret ændringerne eller ikke forstår, hvorfor deres barn ikke trives.

Inden et tilbud om behandling bør der selvfølgelig være gjort et forsøgt at indgå i en dialog med diverse aktører om barnet og familien. Det er også vigtigt, at barnet ikke gøres til symptombærer af problemerne i familien. Derfor vil en tværfaglig udredning af hele familien være et godt redskab til at få klarhed over, hvad der skyldes forældrenes eventuelle traumatisering, og hvad der skyldes andre socioøkonomiske eller kulturelle forhold, manglende omsorgsevne eller en kombination af det hele.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Tanja Weiss, socialrådgiver, OASIS
Grete Svendsen, socialrådgiver

Sidst opdateret 10/2/2016