Børnesagsbehandlerens rolle

Fremfor at fortælle at forældrene ikke er gode nok forældre, er det børnesagsbehandlerens rolle at supplere den eventuelt nedsatte forældreevne i familien. Det kan for eksempel gøres ved at komme med relevante forslag til fritidstilbud eller ved at forsøge at tilknytte en kontaktperson til familien. Samtidig er det vigtigt, at du er nysgerrig og åben over for familiens input og tager dem med på råd. 

Som børnesagsbehandler er det derudover en god idé at være opmærksom på:

  • at gøre sig sine faglige overvejelser, stole på dem og holde fast i sine faglige beslutninger
  • at have argumenterne i orden og forklare baggrunden for beslutningen
  • at bruge de foranstaltninger, der er mulighed for, og bruge tid på at forklare, hvad de forskellige foranstaltninger indebærer
  • at tilbyde hjælpeforanstaltningerne, før problemerne bliver for store
  • at give information om rettigheder og pligter og baggrunden herfor – mange gange
  • at overkomme sprogbarrieren ved at bruge tolk, når enten flygtningen eller du har brug for det
  • ikke at overfortolke den rolle, kulturen måtte spille, så indgriben forsinkes eller hindres
  • at det er godt at være to børnesagsbehandlere på de komplicerede sager

Vurderingen af hvilke indsatser der skal til, afhænger i hvert enkelt tilfælde af en konkret undersøgelse af problemer, behov og ressourcer.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Grete Svendsen, socialrådgiver

Sidst opdateret 12/9/2017