Børnesagsbehandlere


I filmen Flygtning i Danmark, kan du få faktuelle oplysninger omkring det at være flygtning og høre en bosnisk kvinde fortælle hendes historie om vejen til Danmark

Flygtningefamilier er forskellige. Men fælles for dem er, at de har forladt deres hjemlande og skal etablere sig på ny i eksil i Danmark. Sagsbehandleren i børne- og familieafdelinger møder derfor familier, hvor børn og voksne skal skabe deres tilværelse her under helt nye forhold og uden støtte fra deres sædvanlige netværk som forældre, søskende, bedsteforældre, venner, arbejdskolleger m.v.

Det er i sig selv en stor udfordring og kræver mange kræfter. Alligevel klarer en del familier sig godt igennem. Men nogle flygtninge – børn såvel som voksne – har levet under så vanskelige forhold, at de har færre ressourcer til at klare omstillingsprocessen og integrationen i det danske samfund.

Børnesagsbehandleren er en vigtig person i familiens bestræbelser på at blive integreret. Som børnesagsbehandler er det vigtigt at kunne tilbyde den rette socialfaglige hjælp. Det forudsætter en vis baggrundsviden.

I menuen til venstre finder du opslag, som giver indsigt i de problemer, som tab og traumer kan medføre for såvel voksne som børn samt viden om, hvilken betydning de forhold kan have for familiens integration i Danmark. Derudover fremhæves særlige forhold i de socialfaglige indsatser og behandlingsmuligheder, som det kan være vigtigt at have kendskab til i forhold til denne målgruppe. Endelig omtales vigtige samarbejdspartnere, brug af tolke og den professionelles påvirkning af at arbejde med udsatte og traumatiserede flygtninge. 

Teksterne henvender sig til sagsbehandlere i de kommunale børne- og familieafdelinger, som i deres arbejde er i kontakt med hele flygtningefamilien og varetager de socialfaglige indsatser for familien og børnene.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 9/11/2018