Anæstesi

Forslag til, hvad anæstesisygeplejersken kan spørge patienten om inden operationen, gerne dagen før, hvis muligt.

 • Jeg ved, at du har været udsat for tortur tidligere i dit liv. Hvad kan særligt påvirke dig på den baggrund?
  • fx lyde, lugte?
  • har du haft smerter/gener i kroppen af den grund?
  • er der steder på din krop, hvor du let oplever ubehag?hvordan har du det med berøring af en som mig?
  • er der noget, vi særligt skal være opmærksomme på i forbindelse med bedøvelsen og operationen?
 • er du blevet opereret før?
  • hvis ja, hvordan var det for dig?
  • Hvordan var det for dig at komme ned til operationsgangen?
  • Hvordan var det at blive bedøvet? At få iltmaske på? At få lagt drop?
  • Hvis nej, hvordan har du det med at skulle opereres?
 • Er du religiøs?
  • Er der noget, du særligt har brug for, eller vi særligt skal være opmærksomme på i forhold til din religion ved bedøvelsen og operationen?
 • Patienten oplever flashbacks, hvor han
  • måske går i angrebsposition
  • krummer sig sammen
  • eller råber op
 • Hvis patienten dissocierer,
  • kan han blive helt fjern
  • svarer han ikke på det, vi spørger om
  • hører han måske stemmer

Redaktion

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 10/2/2016