Afdækning af traumer

Har du indtryk af, at barnet kan være påvirket af egne eller forældres traumatiske oplevelser, kan det være fornuftigt at tage udgangspunkt i et symptomskema, der kan være med til at angive nogle af de symptomer, man kan se hos børn med traumer

Afdækningen kan danne udgangspunkt for, hvilken indsats der efterfølgende skal iværksættes. I den forbindelse er det sundhedsplejerskens opgave at inddrage forældre, lærere og andre samarbejdspartnere, men det er ikke sundhedsplejerskens rolle at behandle børnenes eller forældrenes traumer.

Er der enighed med familien om, at barnet skal visiteres til nogle af kommunens tilbud til støtte for børnefamilier – for eksempel PPR eller Åben rådgivning, kan det være en god idé at lave en aftale med familien om sammen at gå derhen første gang.

Da tilbuddene varierer fra kommune til kommune, er det vigtigt, at sundhedsplejersken kender til kommunens organisering og politiske udmeldinger, da det er afgørende for familien at vide, hvilke tilbud der eksisterer i den pågældende kommune. 

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 10/2/2016