Øvrig behandling

Under Henvisningsmuligheder kan du få overblik over behandlere, der har erfaringer med flygtningebørn og -unge

Selskabet Interkulturel Psykologi har kendskab til psykologer med speciale i behandling af børn med traumer

Kun få psykologer har specialiseret sig i behandling af børn i flygtningefamilier. Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at en privatpraktiserende psykolog i modsætning til de specialiserede behandlingstilbud for flygtninge med traumer ikke er gratis, om end nogle af dem har aftale med sygesikringen.

Under henvisningsmuligheder kan du finde en oversigt over de øvrige behandlere, der af redaktionen er kendt for at have erfaring med børn og unge i flygtningefamilier. Derudover kan du forhøre dig hos Selskabet Interkulturel Psykologi, hvor der er kendskab til lokale psykologer med speciale i behandling af børn med traumer.

Har et barn eller en ung i en flygtningefamilie brug for psykiatrisk behandling, kan der henvises til de almindelige børnepsykiatriske afdelinger. Ventetiden kan være lang, men der foretages en prioritering.

På de børnepsykiatriske afdelinger, som er gratis, modtages børn:

  • som er psykotiske
  • som er opmærksomhedsforstyrrede (ADHD)
  • som er forpinte, hvor man ikke har kunnet hjælpe barnet på anden måde, og som har brug for børnepsykiatrisk behandling

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Grete Svendsen, socialrådgiver

Sidst opdateret 10/2/2016