Ældre og traumer

Antallet af ældre med ikke vestlig baggrund forventes at stige markant de kommende år. Ud af den samlede ældrebefolkning i Danmark forventes det, at andelen af ældre fra ikke vestlige lande vil stige fra lige under to procent i 2012 til 8 procent i 2050.

En del af denne ældregruppe er arbejdsmigranter, mens andre er flygtninge og familiesammenførte, som kan have svære oplevelser i bagagen og særlige eksilproblematikker. 

Som tallet viser, vil ældre med anden etnisk baggrund stadig i år 2050 udgøre en lille del af den samlede ældrebefolkning i Danmark. Men ikke desto mindre er det, pga. den store stigning, blevet væsenligt at få fokus på plejen af denne gruppe ældre, fordi der kan være helt særlige forhold, der gør sig gældende her.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilde

Danmarks Statistik, statistikbanken 2013 (FOLK1).

 

 

 

Sidst opdateret 10/2/2016