Ældre flygtninge med traumer

Ældre flygtninge kan også have behov for traumebehandling og kan henvises hertil. Du kan læse mere om behandlingstilbud under afsnittet henvisningsmuligheder.

Ældre flygtninge har ofte oplevet voldsomme begivenheder i forbindelse med krig og flugt, hvor flere er blevet udsat for tortur, forfølgelse, vold eller andre voldsomme oplevelser som kan medføre traumer. Dette bevirker, at mange ældre flygtninge kan være traumatiseret og have andre psykiske lidelser, som først kommer til udtryk fysisk og psykisk i alderdommen.

Nogle kan efter et velfungerende liv i Danmark opleve, at de voldsomme oplevelser presser sig på i pensionsalderen, når dagligdagen pludselig bliver en anden uden for eksempel hjemmeboende børn og arbejde. Her kan traumerne blusse op og symptomerne på PTSD komme frem. 

Når det gælder ældre flygtninge med traumer, vil den sproglige indlæring ofte være udfordret yderligere end beskrevet under afsnittet sygdom og sprog. At leve med en ofte traumatiserende flygtningebaggrund kan være hæmmende for indlæringsevnen, da traumer kan nedsætte koncentrationsevnen samt hukommelsen markant. Dette kan medføre, at tillæringen af det danske sprog næsten er umuligt eller at den ældre glemmer det tillærte sprog hurtigere end sit modersmål.

Redaktion 

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Litteratur

Dansk Flygtningehjælp (2012): ”At flytte fra et hjemland til et andet”. Evalueringsrapport, Asyl, repatriering og Au Pair Support.

Information (2001): ”Usikker alderdom for ældre indvandrere”. Information.dk:18.07.2001

Kristensen, Marianne K. (2000): ”Kommunerne svigter ældre indvandrere”. Information.dk

Mûhlhausen, Berit (1999): ”Gammel i et fremmed land”; ”Myten om et netværk”; ”Fra Punjab til Vesterbro”; ”Århus som det gode eksempel”. Information, 1999-11-18. p. 6.

Yonus, Zenia Ab (2013): ”Ældre flygtninge i Danmark”. Notat udarbejdet for Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp, København.

Ældreforum (2013): Ældre med anden etnisk baggrund – viden og inspiration til indsats, tryk team Svendborg A/S, ISBN: 978-87-90651-72-5.

Sidst opdateret 4/9/2017