Børns oplevelser

En traumatisk begivenhed er kendetegnet ved, at personen har været vidne til eller på anden måde er blevet konfronteret med en eller flere begivenheder, som har indebåret enten:

 • død eller trusler om død
 • alvorlige kvæstelser
 • eller trusler mod ens egen eller andres fysiske integritet

samt at personen reagerede med enten:

 • intens frygt
 • hjælpeløshed
 • eller rædsel

Ifølge UNICEF’s definition er følgende begivenheder yderst traumatiserende for et barn:

 • forældres eller nære slægtninges død
 • at være udsat for eller at overvære kamphandlinger
 • at måtte flygte
 • at måtte leve adskilt fra dets familie i længere tid
 • at være vidne til vold
 • at få fysiske skader
 • selv at deltage i krigshandlinger
 • at have oplevet fattigdom og nød på grund af krig

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge
Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup

Kilder

Eva Malte, psykolog
Grete Svendsen, socialrådgiver

Sidst opdateret 14/1/2014