Belastninger i arbejdet

At tolke for en traumatiseret – eksempelvis i en behandlingssituation – kan give et dybt indblik i de overgreb, han har oplevet og de ofte vanskelige problemer, han står i. Hvis man kommer fra samme land som den traumatiserede og måske selv genkender situationer i hans lidelseshistorie, kan man som tolk blive stærkt berørt af det, man oversætter. Måske vækker den traumatiseredes oplevelser endda ubehagelige erindringer fra ens egen fortid.

Sekundær traumatisering

Som mellemled mellem den traumatiserede og for eksempel en behandler eller sagsbehandler har man ingen kontrol over samtalen. Man kan ikke forholde sig til det sagte og samtidig leve op til tolkerollens professionelle krav, og det kan være særdeles frustrerende. Som tolk har man med andre ord ingen ventil for de følelser, den traumatiseredes beretning kan vække.

Resultatet kan i værste fald blive, at man begynder at få nogle af de samme symptomer, som den traumatiserede har – såkaldt sekundær traumatisering. Det kunne være fysiske symptomer som mareridt, hovedpine, mavepine og søvnbesvær, men også nedsat kontrol over egne følelser som angst og vrede samt mistillid til omverdenen. Risikoen for sekundær traumatisering er størst, hvis man ofte tolker for traumatiserede.

Forebyggelse

For at undgå sekundær traumatisering er det vigtigt, at man har mulighed for at få luft for sine erfaringer og tale med andre om særligt belastende oplevelser i tolkerollen. Det kan være på et kollegialt plan, hvor tolke støtter tolke, men også i form af egentlig supervision.

Tolker man på et behandlingscenter for traumatiserede, vil der typisk være mulighed for supervision i huset. Ellers har Landsforeningen for Kommunikation (LAK) fokus på problemstillingen. Under alle omstændigheder er det vigtigt at være opmærksom på risikoen for sekundær traumatisering. Konsekvensen af ikke at dele sine oplevelser med andre kan blive ligegyldighed, kynisme, irritation og manglende arbejdslyst.

Konflikthåndtering

Traumatiserede kan have svært ved at reagere hensigtsmæssigt, især i en situation, hvor de føler sig magtesløse. Deres alarmberedskab er konstant i gang, og det er ikke altid behagelige budskaber, tolke bliver betroet at overlevere.

Konfronteret med for eksempel en sagsbehandlers idéer om aktivering kan den traumatiserede reagere vredt og udfarende. I sådan en situation er det vigtigt at huske, at det er tolkebrugerens ansvar at få ro på gemytterne. Som tolk kan man dog bidrage til processen ved at være ekstra opmærksom på at bevare sin neutralitet og professionelle tilgang.

Redaktion

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark
Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge
Dignity - Dansk Institut Mod Tortur

Sidst opdateret 26/10/2018