Behov for støtte

Det kan være hårdt at blive indviet i de psykiske og sociale vanskeligheder, som traumatiserede flygtninge lever med. Den frivillige er derfor sjældent uberørt af mødet. Det kan også være et pres for den frivillige at være vidne til et meget stort behov for hjælp og deltagelse og samtidig vide, at man er en af kun meget få sociale relationer. Det kan gøre det svært at få sat de rigtige grænser for, hvad man vil inddrages i.

Drivkraften for det frivillige arbejde er først og fremmest lyst og engagement. De frivillige går ind i arbejdet med en masse ressourcer og får også meget igen. Men det store engagement kan brænde ud, hvis man som frivillig ikke har adgang til de nødvendige redskaber og støtte.

Derfor er det vigtigt, at de frivillige bliver introduceret ordentligt til det arbejde, de påtager sig. Således har de organisationer, der koordinerer frivilligt arbejde i forhold til traumatiserede flygtninge, et ansvar for at klæde de frivillige på. De skal kende til deres opgave og flygtningenes reaktionsmønstre. Det er også afgørende, at de frivillige løbende har adgang til støtte og sparring. Dels kan de bruge hinanden, og dels kan de trække på de tilbud, som organisationerne kan tilbyde.

Brug andre frivillige

Frivillige har som regel stor glæde af at lære hinanden at kende, udveksle erfaringer og inspirere hinanden. De kan også bruge hinanden til at drøfte de udfordringer, skuffelser og svære oplevelser, som den frivillige indsats til tider kan rumme.

I mange former for frivilligt arbejde er der en naturlig kontakt med andre frivillige. Som kontaktperson eller besøgsven kan man opleve at være mere alene.

Men uanset hvordan arbejdet er organiseret, er det en stor fordel, hvis de frivillige indgår i en form for netværk. Organisationerne, der tilrettelægger det frivillige arbejde, sørger som regel for, at de frivillige med jævne mellemrum har mulighed for at mødes. Men de frivillige kan også selv tage initiativ til at samles i netværk.

På netværksmøder, som typisk afholdes to til fire gange årligt, har de frivillige mulighed for at sparre og erfaringsudveksle indbyrdes. Somme tider er det også relevant med et fagligt indlæg.

Kontakt personale eller frivilligkonsulenten

Foregår det frivillige arbejde i en behandlingsinstitution, på et asylcenter eller lignende, er det en mulighed at henvende sig til personalet på stedet, hvis man som frivillig har brug for at vende en oplevelse med nogen.

Personalet kender netop brugerne eller beboerne og de problematikker, der kan opstå. Personalet og de frivillige må aftale, i hvilken udstrækning personalet står til rådighed for de frivillige.

Det er dog ikke altid, at rammen om det frivillige arbejde indebærer muligheden for at henvende sig til professionelt personale, der kender flygtningene. Hvis der i så fald opstår problemer, som man føler sig alene med, kan man i stedet kontakte frivilligkonsulenten i den organisation, der koordinerer det frivillige arbejde, man er involveret i.

Frivilligkonsulenten kender til andres erfaringer med frivilligt arbejde og har indblik i de problematikker, de frivillige oplever. Frivilligkonsulenten kan tilbyde støttende samtaler og herunder hjælpe den frivillige med at gøre sig sine muligheder og sin rolle klar.

Supervision

Ofte vil det være tilstrækkeligt for den frivillige at drøfte sine oplevelser med andre frivillige, med personale eller frivilligkonsulenten. Men der kan også være situationer, hvor man har brug for kvalificeret supervision.

Det kan være særligt relevant i de tilfælde, hvor en frivillig føler sig trådt for nær eller er blevet psykisk eller fysisk forulempet.

Supervision hos en person, der er uddannet til det formål, kan være en afgørende hjælp til at genvinde tilliden til sig selv som frivillig, at blive mere opmærksom på sine grænser og i det hele taget passe bedre på sig selv og sit eget private liv.

Nogle organisationer har et stående tilbud om supervision til frivillige, der er i kontakt med traumatiserede flygtninge. Man kan drøfte mulighederne for supervision med frivilligkonsulenten.

Typisk er det også frivilligkonsulenten, man skal henvende sig til, hvis man har været udsat for en situation, der kræver decideret krisehjælp hos en psykolog.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 26/10/2018