Aktiviteter

Det er en gennemgående erfaring fra frivilligt integrationsarbejde, at det er hensigtsmæssigt, hvis flygtninge og frivillige mødes om konkrete aktiviteter. Sproglige barrierer kan vanskeliggøre kontakten, ligesom samtaleemnerne hurtigt kan blive udtømt. At foretage sig noget sammen er derfor en god måde at lære hinanden at kende på.

Når man tilrettelægger aktiviteterne, må man tage hensyn til den enkelte flygtnings situation og behov. Traumatisering kan have konsekvenser for en persons evne til at koncentrere sig om flere ting ad gangen. For eksempel kan det være svært for en flygtning med traumer at indgå i en samtale, mens vedkommende er i gang med at lave mad eller spille et spil, også selvom vedkommende normalt forstår og taler dansk.

Det kan også være relevant at gøre sig overvejelser over, hvor aktiviteterne skal finde sted. I nogle tilfælde kan det for eksempel være en god idé at mødes et sted, hvor flygtningen føler sig tilstrækkelig tryg, for eksempel på behandlingsstedet. I andre situationer kan der være helt andre hensyn at tage.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Kilder og litteratur

Sidst opdateret 26/10/2018