I arbejde med traumer

For de fleste af os betyder det meget at have et arbejde. For mennesker med traumer, kan arbejde endda være særligt vigtigt. At gå på arbejde er med til at strukturere og skabe forudsigelighed i hverdagen, man får kontakt med andre mennesker og kan også blive bedre til at tale dansk. Det betyder selvfølgelig også meget, at man kan blive økonomisk uafhængig. For mange er det også vigtigt at være en rollemodel for sine børn og give tilbage til det samfund, der har taget imod en.
 
Faktisk ved vi fra flere undersøgelser, at traumatiserede flygtninge, der er i arbejde, har det bedre end dem, der ikke har et arbejde. De har bedre livskvalitet, større selvværd og færre fysiske og psykiske symptomer.

Muligheder for støtte i lovgivningen

Nogle personer med traumer vil med den rette støtte kunne klare et almindeligt fuldtidsarbejde. For mange er det mere realistisk med færre timer om ugen, eksempelvis som et fleksjob.

Der findes forskellig lovgivning, der kan støtte personer med traumer i at komme ind på en arbejdsplads og blive fastholdt der. Det er for eksempel tilbud som mentorordningen. Her får virksomheden penge fra kommunen til at frikøbe en medarbejder eller en person udefra til at hjælpe en ny medarbejder med introduktion og oplæring, som ligger ud over det sædvanlige. 

Der er også mulighed for at få støtte til personlig assistance og hjælpemidler, der kan hjælpe medarbejderen med at klare opgaver.
 
Alle de tilbud kan du tale med jobcenteret om. Du kan også læse mere på CABI’s hjemmeside.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Sidst opdateret 21/11/2018